تیوال تئاتر | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش حکومت دربارانداز / عکاس: سید ضیا الدین صفویان
S2 : 16:14:25
از نمایش در بارانداز
۳۰ شهریور ۱۳۹۴