تیوال تئاتر | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش حکومت دربارانداز / عکاس: سید ضیا الدین صفویان
S3 : 17:17:38
از نمایش در بارانداز
۳۰ شهریور ۱۳۹۴