تیوال تئاتر | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش مسئولیت شکستن سکوت مطلق / عکاس: سارا ثقفی
T30:23:25:25
۲۸ اسفند ۱۳۹۵