آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | رستوران‌ها در کرونا
S3 : 00:37:57 | com/org

با شروع پاندمیک کرونا در سراسر جهان روش‌های زندگی و معاشرت و ... دچار تحولات بسیاری شده است. مهم‌ترین آنها فاصله‌گذاری اجتماعی است. رستوران‌ها در نقاطی از جهان که باز هستند و خدمات ارائه می‌دهند هم سعی کرده‌اند خود را با شرایط جدید منطبق کنند در ادامه تصاویری از این رستوران‌ها در نقاط مختلف جهان مشاهده می‌کنید.

عکس: رویترز

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹