آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | برداشت برنج در شالیزارهای مازندران
S3 : 09:06:28 | com/org

برنجکاری یکی از مهمترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد شالیکاران استان است. تا جایی که مازندران قطب تولید برنج کشور بوده و نقش اساسی در تأمین این محصول استراتژیک دارد.

عکس:کیوان جعفری/ اکبر قاسم‌پور / خبرنگاران

۱۳ مرداد ۱۳۹۹