تیوال | آواها
S2 : 00:42:51
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره مستند قصه دختران فروغ i
گفتگوی تیوال با خاطره حناچی | عکس
» گفتگوی تیوال با خاطره حناچی

گفتگوی تیوال با خاطره حناچی / کارگردان.

۲ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند آدور i
گفتگوی تیوال با محمدصادق اسماعیلی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدصادق اسماعیلی

گفتگوی تیوال با محمدصادق اسماعیلی / کارگردان.

۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش گفتگوی شبانه i
گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی

گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی / نویسنده و کارگردان.

۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، شماره نخست | عکس
» روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، شماره نخست

شماره نخست ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

گفتگو با هنرمندان: محسن جعفری راد، سام کلانتری، علی احمدی زرین‌کلایی، جعفر نجفی، محسن اسلام زاده

درباره فیلم های: رنج زیر پوست، جایی برای فرشته ها نیست، بر فراز صخره های مرتفع، آشو، زندگی میان پرچم های جنگی

 

۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سلول شماره چند i
گفتگوی تیوال با آرزو تهرانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با آرزو تهرانی

گفتگوی تیوال با آرزو تهرانی / کارگردان.

۳ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اتاق پرو i
گفتگوی تیوال با نغمه نوذری | عکس
» گفتگوی تیوال با نغمه نوذری

گفتگوی تیوال با نغمه نوذری / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش لوپارا i
گفتگوی تیوال با مهدی ربوشه  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی ربوشه

گفتگوی تیوال با مهدی ربوشه / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش از میان مردگان i
گفتگوی تیوال با سمیه مطلبی  | عکس
» گفتگوی تیوال با سمیه مطلبی

گفتگوی تیوال با سمیه مطلبی / کارگردان.

۵ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با الهام صحت | عکس
» گفتگوی تیوال با الهام صحت

گفتگوی تیوال با الهام صحت / کارگردان.

۶ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مسافرانی از شیکاگو i
گفتگوی تیوال با حمیدرضا فلاحی  | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا فلاحی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا فلاحی / کارگردان.

۶ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ندا تمیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با ندا تمیمی

گفتگوی تیوال با ندا تمیمی / کارگردان.

محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش درماندگان آخر اسفند i
گفتگوی تیوال با حامد برغانی | عکس
» گفتگوی تیوال با حامد برغانی

گفتگوی تیوال با حامد برغانی / کارگردان.

محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش حشره i
گفتگوی تیوال با محسن قزل سوفلو | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن قزل سوفلو

گفتگوی تیوال با محسن قزل سوفلو / مشاور کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شازده احتجاب i
گفتگوی تیوال با افشین زمانی | عکس
» گفتگوی تیوال با افشین زمانی

گفتگوی تیوال با افشین زمانی / نویسنده و کارگردان.

فرزاد جعفریان، پرند محمدی، ماهان صالحی و محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سارا و ماه i
گفتگوی تیوال با سید محمد طاهری راد | عکس
» گفتگوی تیوال با سید محمد طاهری راد

گفتگوی تیوال با سید محمد طاهری راد / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش این سو، آن سو i
گفتگوی تیوال با یوسف محمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با یوسف محمدی

گفتگوی تیوال با یوسف محمدی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش طعم گس مرگ i
گفتگوی تیوال با سعید سالمی | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید سالمی

گفتگوی تیوال با سعید سالمی / کارگردان.

مهدی علی نژاد این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با مریم معترف | عکس
» گفتگوی تیوال با مریم معترف

گفتگوی تیوال با مریم معترف / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اسمش این نیست i
گفتگوی تیوال با آرزو خرم نیا | عکس
» گفتگوی تیوال با آرزو خرم نیا

گفتگوی تیوال با آرزو خرم نیا / کارگردان.

نرگس رضایی و بامداد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آسانسور نداره i
گفتگوی تیوال با لبخند بدیعی | عکس
» گفتگوی تیوال با لبخند بدیعی

گفتگوی تیوال با لبخند بدیعی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید