تیوال | آواها
S3 : 15:36:20
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش کاریزمای منفی i
گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی

گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی / نویسنده و کارگردان.

۱۹ ساعت پیش
علی ابراهیم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش برادرها می‌میرند i
گفتگوی تیوال با کامبیز نیک آمیز  | عکس
» گفتگوی تیوال با کامبیز نیک آمیز

گفتگوی تیوال با کامبیز نیک آمیز / کارگردان.

۲۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش نیمه شب به وقت محلی i
گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی  | عکس
» گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی

گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی / نویسنده و کارگردان.

۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کارناوال i
گفتگوی تیوال با میثم مرادی  | عکس
» گفتگوی تیوال با میثم مرادی

گفتگوی تیوال با میثم مرادی / نویسنده و کارگردان.

۲۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خنده مدوسا i
گفتگوی تیوال با فاطمه نصرتی  | عکس
» گفتگوی تیوال با فاطمه نصرتی

گفتگوی تیوال با فاطمه نصرتی / نویسنده و کارگردان.

۲۳ ساعت پیش
رضا بهکام این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مرگ دیوانه i
گفتگوی تیوال با کمال عبدی | عکس
» گفتگوی تیوال با کمال عبدی

گفتگوی تیوال با کمال عبدی / کارگردان.

۳ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پیتزا جهان i
گفتگوی تیوال با فرید فرمانبرداری | عکس
» گفتگوی تیوال با فرید فرمانبرداری

گفتگوی تیوال با فرید فرمانبرداری / کارگردان.

۳ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خانه شکلاتی i
گفتگوی تیوال با فرشید هدی | عکس
» گفتگوی تیوال با فرشید هدی

گفتگوی تیوال با فرشید هدی / نویسنده و کارگردان.

۳ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش علیه من شهادت نده ۹۰ i
گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور

گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور / کارگردان.

۶ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش وحشی i
گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد

گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد / نویسنده و کارگردان.

۶ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زیرزمین i
گفتگوی تیوال با فرزانه دلیر  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرزانه دلیر

گفتگوی تیوال با فرزانه دلیر / کارگردان.

۶ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اتینا i
گفتگوی تیوال با حسین دیردار  | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین دیردار

گفتگوی تیوال با حسین دیردار / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کودک مدفون i
گفتگوی تیوال با علی پیله ور | عکس
» گفتگوی تیوال با علی پیله ور

گفتگوی تیوال با علی پیله ور / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دختر یانکی i
گفتگوی تیوال با اشکان زارع  | عکس
» گفتگوی تیوال با اشکان زارع

گفتگوی تیوال با اشکان زارع / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عصر متوسط‌ها i
گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی

گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی / نویسنده و کارگردان.

مجتبی مهدی زاده این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کات داگ i
گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی

گفتگوی تیوال با مصطفی فراهانی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جشن i
گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی | عکس
» گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی

گفتگوی تیوال با نیما آقاخانی / کارگردان.

امیرحسین ضیایی پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش در اتاق باد می‌وزد i
گفتگوی تیوال با سجاد تابش | عکس
» گفتگوی تیوال با سجاد تابش

گفتگوی تیوال با سجاد تابش / نویسنده و کارگردان.

محسن جمشیدی و رضا بهکام این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش من عجیب i
گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس

گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هنر هشتم i
گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند  | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند

گفتگوی تیوال با رضا حاجیوند / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید