تیوال | آواها
S3 : 13:34:29
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش چهل لُم i
گفتگوی تیوال با سید امیر پیشوایی | عکس
» گفتگوی تیوال با سید امیر پیشوایی

گفتگوی تیوال با سید امیر پیشوایی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زوگزوانگ i
گفتگوی تیوال با امیرمحمد مهاجری | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرمحمد مهاجری

گفتگوی تیوال با امیرمحمد مهاجری / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آهنگ‌های لندندری i
گفتگوی تیوال با سیامک گل سرخ  | عکس
» گفتگوی تیوال با سیامک گل سرخ

گفتگوی تیوال با سیامک گل سرخ / کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دیسکانکت i
گفتگوی تیوال با محمدرضا ستاری | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا ستاری

گفتگوی تیوال با محمدرضا ستاری / نویسنده و کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پاییز نگفته بود i
گفتگوی تیوال با علی خونساری | عکس
» گفتگوی تیوال با علی خونساری

گفتگوی تیوال با علی خونساری / کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با هیوا حقیقی | عکس
» گفتگوی تیوال با هیوا حقیقی

گفتگوی تیوال با هیوا حقیقی / کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بی چیز i
گفتگوی تیوال با مهدی فرشیدی سپهر  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی فرشیدی سپهر

گفتگوی تیوال با مهدی فرشیدی سپهر / نویسنده و کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مینواس i
گفتگوی تیوال با علی ریاحی زاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با علی ریاحی زاده

گفتگوی تیوال با علی ریاحی زاده / نویسنده و کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش موسیقی مجلسی i
گفتگوی تیوال با مهدی علی نژاد و طاها محمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی علی نژاد و طاها محمدی

گفتگوی تیوال با مهدی علی نژاد و طاها محمدی / کارگردانان.

۴ روز پیش، یکشنبه
مهدی علی نژاد و محمد حسین عبداللهی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دراماتورژ i
گفتگوی تیوال با سهند خیرآبادی و سعید هنرآموز | عکس
» گفتگوی تیوال با سهند خیرآبادی و سعید هنرآموز

گفتگوی تیوال با سهند خیرآبادی و سعید هنرآموز 

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش داستان خانواده i
گفتگوی تیوال با صدرا صباحی | عکس
» گفتگوی تیوال با صدرا صباحی

گفتگوی تیوال با صدرا صباحی / کارگردان.

۴ روز پیش، یکشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سرزمین پدری i
گفتگوی تیوال با محمد قاسمی  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد قاسمی

گفتگوی تیوال با محمد قاسمی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمدحسین زیکساری  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدحسین زیکساری

گفتگوی تیوال با محمدحسین زیکساری / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش قصه نیمروز قیامت i
گفتگوی تیوال با مهراب رستمی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهراب رستمی

گفتگوی تیوال با مهراب رستمی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ساعت گس i
گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی  | عکس
» گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی

گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جمعه‌کُشی i
گفتگوی تیوال با اسماعیل خلج  | عکس
» گفتگوی تیوال با اسماعیل خلج

گفتگوی تیوال با اسماعیل خلج / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آزمایشگاه متروک i
گفتگوی تیوال با منصور صلواتی | عکس
» گفتگوی تیوال با منصور صلواتی

گفتگوی تیوال با منصور صلواتی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ببخشید شما؟! i
گفتگوی تیوال با آرش محمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با آرش محمدی

گفتگوی تیوال با آرش محمدی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رویاهای دم صبح i
گفتگوی تیوال با بهاره مشیری | عکس
» گفتگوی تیوال با بهاره مشیری

گفتگوی تیوال با بهاره مشیری / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم i
گفتگوی تیوال با محسن نجارحسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن نجارحسینی

گفتگوی تیوال با محسن نجارحسینی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید