تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با بهاره رهنما
S2 : 16:54:08
نمایش عامدانه، عاشقانه، قاتلانه... | گفتگوی تیوال با بهاره رهنما | عکس

دانلود فایل صوتی برای گوش کردن روی گوشی یا دستگاه پخش موسیقی

گفتگوی تیوال با بهاره‌ رهنما به بهانه‌ی بازی در نمایش عامدانه، عاشقانه، قاتلانه

گفتگوکننده:  نازنین جعفرزاده

باسپاس از محمد عسگری
۱۴ آبان ۱۳۹۲