تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با علی احمدی
S3 : 00:25:12
نمایش زهرماری | گفتگوی تیوال با علی احمدی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با علی احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش زهرماری
۲۷ فروردین ۱۳۹۷