تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با علی احمدی
T1 : 21:09:04
نمایش زهرمارى | گفتگوی تیوال با علی احمدی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با علی احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش زهرمارى
۲۷ فروردین ۱۳۹۷