تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با علی اکبر علیزاد
S3 : 06:10:15
نمایش اولئانا | گفتگوی تیوال با علی اکبر علیزاد | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با علی اکبر علیزاد / مترجم، طراح و کارگردان.

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره نمایش اولئانا
۱۳ تیر ۱۳۹۴