تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با علی سرابی
S3 : 03:30:28
نمایش خدای کشتار | گفتگوی تیوال با علی سرابی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با علی سرابی / کارگردان و بازیگر.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش خدای کشتار
۱۳ خرداد ۱۳۹۵