تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آماندا آزاد
S3 : 21:48:08
نمایش سیاست سوختن شربت خانه | گفتگوی تیوال با آماندا آزاد  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با آماندا آزاد / کارگردان.

درباره نمایش سیاست سوختن شربت خانه
۰۶ خرداد ۱۳۹۸