تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امین شفیعی
S3 : 17:35:52
نمایش هنر مردن | گفتگوی تیوال با امین شفیعی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امین شفیعی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش هنر مردن
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸