تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیرعلی جلالی
S3 : 18:40:15
نمایش آخرین نوار کراپ | گفتگوی تیوال با امیرعلی جلالی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیرعلی جلالی / کارگردان.

درباره نمایش آخرین نوار کراپ
۰۱ خرداد ۱۳۹۸