تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیر غفارمنش
T1 : 04:55:13
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با امیر غفارمنش / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش پری
۰۱ شهریور ۱۳۹۵