تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیرحسین آقایی
S3 : 18:25:01
نمایش دودمان | گفتگوی تیوال با امیرحسین آقایی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیرحسین آقایی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش دودمان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶