تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیر کلهری پور
S3 : 00:20:59
نمایش چیزی شبیه زندگی | گفتگوی تیوال با امیر کلهری پور  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیر کلهری پور / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش چیزی شبیه زندگی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸