تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیرمهدی غرشی
S2 : 15:58:03
نمایش زایش | گفتگوی تیوال با امیرمهدی غرشی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیرمهدی غرشی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش زایش
۲۴ فروردین ۱۳۹۸