تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی
S2 : 23:50:30
نمایش گفتگوی شبانه | گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیر مهاجر سلطانی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش گفتگوی شبانه
۱۹ آذر ۱۳۹۸