تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیر سربیشه
S3 : 17:08:25
نمایش اگر از نو شروع کنیم | گفتگوی تیوال با امیر سربیشه | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیر سربیشه / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش اگر از نو شروع کنیم
۲۱ اسفند ۱۳۹۷