تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آرش عباسی
S3 : 15:50:08
نمایش هفت دقیقه | گفتگوی تیوال با آرش عباسی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با آرش عباسی / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش هفت دقیقه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸