تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آریان رضایی
S3 : 10:44:30
نمایش پیش از صبحانه ی جدلی | گفتگوی تیوال با آریان رضایی | عکس

دانلود فایل صوتی برای گوش کردن روی گوشی یا دستگاه پخش موسیقی

گفتگوی تیوال با آریان رضایی کارگردان نمایش پیش از صبحانه ی جدلی

گفتگو کننده: محمد عسگری

درباره نمایش پیش از صبحانه ی جدلی
۱۹ مهر ۱۳۹۳