تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آروند دشت آرای
T1 : 08:25:32
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با آروند دشت آرای / کارگردان.

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره نمایش باغبان مرگ
۰۲ دی ۱۳۹۵