تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آریان رضائی
S3 : 00:45:46
نمایش خداحافظ | گفتگوی تیوال با آریان رضائی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با آریان رضائی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش خداحافظ
۰۹ شهریور ۱۳۹۶