تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با اشکان خطیبی
S3 : 10:11:13
نمایش نفرین قحطی زده‌گان | گفتگوی تیوال با اشکان خطیبی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با اشکان خطیبی / کارگردان.

درباره نمایش نفرین قحطی زده‌گان
۳۰ خرداد ۱۳۹۸