تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تحلیلی تیوال با اتابک نادری (بخش نخست)
S2 : 04:49:06
نمایش یک فیلم مستند داستانی | گفتگوی تحلیلی تیوال با اتابک نادری (بخش نخست) | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

بخش نخست گفتگوی تحلیلی تیوال با اتابک نادری / بازیگر.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش یک فیلم مستند داستانی
۳۰ مهر ۱۳۹۴