تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آتیلا پسیانی
S1 : 19:12:18
نمایش دیابولیک: رومئو و ژولیت | گفتگوی تیوال با آتیلا پسیانی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با آتیلا پسیانی / کارگردان.

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

۰۲ دی ۱۳۹۵