تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آزاده انصاری
S2 : 20:59:36
نمایش کچل کفترباز | گفتگوی تیوال با آزاده انصاری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با آزاده انصاری / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش کچل کفترباز
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸