تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با آزاده انصاری
S3 : 11:33:17
نمایش بی‌بی بیدل | گفتگوی تیوال با آزاده انصاری | عکس

دانلود فایل صوتی برای گوش کردن روی گوشی یا دستگاه پخش موسیقی

گفتگوی تیوال با آزاده انصاری کارگردان نمایش بی بی بیدل

گفتگوکننده: محمد عسگری

درباره نمایش بی‌بی بیدل
۲۲ دی ۱۳۹۲