تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با بهار براتی
S3 : 20:35:25
نمایش مانیفست تلخ به روایت من | گفتگوی تیوال با بهار براتی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با بهار براتی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۲ دی ۱۳۹۷