تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با بهاره مشیری
T1 : 13:01:57
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با بهاره مشیری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش بانوی نامه­‌ها
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶