تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با بهاره مشیری
T1 : 00:18:18
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با بهاره مشیری / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش بانوی نامه­‌ها
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶