تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور (بخش دوم)
S3 : 12:15:18
اپرای عروسکی سعدی | گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور (بخش دوم) | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

بخش دوم گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره اپرای عروسکی سعدی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴