تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با دانیال شهریاری
S3 : 21:25:57
نمایش کمدی سیاه | گفتگوی تیوال با دانیال شهریاری  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با دانیال شهریاری / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش کمدی سیاه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸