تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شهاب ملک پور، رامین یحیی زاده، بابک خدایی
S3 : 03:34:39
نمایش در بارانداز | گفتگوی تیوال با شهاب ملک پور، رامین یحیی زاده، بابک خدایی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با شهاب ملک پور، رامین یحیی زاده، بابک خدایی / بازیگران.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش در بارانداز
۰۵ دی ۱۳۹۴