تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با بابک قادری، مجتبی حسین زاده، کامران فریدی
S3 : 22:22:36
نمایش در بارانداز | گفتگوی تیوال با بابک قادری، مجتبی حسین زاده، کامران فریدی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با بابک قادری، مجتبی حسین زاده، کامران فریدی / بازیگران.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش در بارانداز
۰۵ دی ۱۳۹۴