تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سحر آقاسی، رزا کریمی، سمانه زارعی
S2 : 14:28:45
نمایش در بارانداز | گفتگوی تیوال با سحر آقاسی، رزا کریمی، سمانه زارعی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سحر آقاسی، رزا کریمی، سمانه زارعی / بازیگران.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش در بارانداز
۰۵ دی ۱۳۹۴