تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان
S3 : 19:33:25
نمایش دهشت و نکبت رایش سوم | گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با داریوش مودبیان / کارگردان.

گفتگو کننده:  رسول حسینی

درباره نمایش دهشت و نکبت رایش سوم
۱۱ آذر ۱۳۹۷