تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با داود زاهدی
S2 : 10:08:19
نمایش مارگاک | گفتگوی تیوال با داود زاهدی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با داود زاهدی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش مارگاک
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸