تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با احسان گودرزی
S3 : 08:14:51
نمایش مثل شلوار جین آبی | گفتگوی تیوال با احسان گودرزی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با احسان گودرزی / نویسنده، بازیگر و کارگردان.

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره نمایش مثل شلوار جین آبی
۱۹ فروردین ۱۳۹۵