تیوال هشتمین جشنواره تئاتر ثمر | آواها | گفتگوی تیوال با برندگان هشتمین جشنواره تئاتر ثمر
S3 : 01:17:28
گفتگوی تیوال با برندگان هشتمین جشنواره تئاتر ثمر  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با برندگان هشتمین جشنواره تئاتر ثمر 

گفتگو با برندگان: امیرحسین جوانی، هانیه یاوری، اهورا گل عموپور، مهسا جعفری، ساینا آریایی فر، ثمر سمیع، کمال جعفری

درباره نمایش های: در انتظار گودو، تنهایی مفرد شایان، پاسیفائه، رود_آ_ب، چشم مرکب

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷