تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با الهام پاوه نژاد
S3 : 21:11:01
نمایش سیستم گرون هلم | گفتگوی تیوال با الهام پاوه نژاد | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با الهام پاوه نژاد / بازیگر

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش سیستم گرون هلم
۱۲ اسفند ۱۳۹۳