تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با فرانک فروتن
S2 : 07:53:46
نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن | گفتگوی تیوال با فرانک فروتن | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با فرانک فروتن / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸