تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با فرانک حیدریان
S3 : 15:25:49
نمایش قطار سانست لیمیتد | گفتگوی تیوال با فرانک حیدریان | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با فرانک حیدریان / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی 

درباره نمایش قطار سانست لیمیتد
۱۹ مهر ۱۳۹۶