تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حامد قاسمی و فرهاد حیدری
T1 : 03:28:03
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حامد قاسمی و فرهاد حیدری / کارگردانان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش پاره سنگ در جیب هایش
۲۸ مرداد ۱۳۹۶