تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حامد قاسمی و فرهاد حیدری
S3 : 06:28:38
نمایش پاره سنگ در جیب هایش | گفتگوی تیوال با حامد قاسمی و فرهاد حیدری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حامد قاسمی و فرهاد حیدری / کارگردانان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش پاره سنگ در جیب هایش
۲۸ مرداد ۱۳۹۶