تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با قطب الدین صادقی
S3 : 13:53:30
نمایش کافکا با من سخن بگو | گفتگوی تیوال با قطب الدین صادقی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با قطب الدین صادقی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش کافکا با من سخن بگو
۱۷ دی ۱۳۹۷