تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با هادی مرزبان
T1 : 14:41:32
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با هادی مرزبان / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش بنگاه تئاترال
۱۳ تیر ۱۳۹۶