تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حامد زحمتکش
S3 : 10:50:34
نمایش مبارک و قالیچه پرنده | گفتگوی تیوال با حامد زحمتکش  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حامد زحمتکش / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش مبارک و قالیچه پرنده
۱۹ مرداد ۱۳۹۸