تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حمید گلی
S2 : 16:12:39
نمایش چتر سفید | گفتگوی تیوال با حمید گلی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حمید گلی / کارگردان.

درباره نمایش چتر سفید
۲۱ مرداد ۱۳۹۸