تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حمیدرضا فراهانی
S3 : 01:18:51
نمایش جایی که پیاده رو تموم میشه | گفتگوی تیوال با حمیدرضا فراهانی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا فراهانی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷