تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حمیدرضا خسروی
S3 : 23:25:57
نمایش ریل | گفتگوی تیوال با حمیدرضا خسروی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا خسروی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش ریل
۱۴ آبان ۱۳۹۷