تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسن معجونی
T1 : 04:49:37
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسن معجونی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

درباره نمایش سه خواهر
۰۸ تیر ۱۳۹۶