تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسن معجونی
S3 : 18:23:13
نمایش سه خواهر | گفتگوی تیوال با حسن معجونی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسن معجونی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

درباره نمایش سه خواهر
۰۸ تیر ۱۳۹۶