تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسن معجونی
S1 : 21:17:49
نمایش سه خواهر | گفتگوی تیوال با حسن معجونی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسن معجونی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی 

درباره نمایش سه خواهر
۰۸ تیر ۱۳۹۶